Rapportage

Datum: 2024-03-03

Welkom op de resultatenpagina van de Monitoringstool.
Vanaf 2020 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het Betonakkoord en Betonhuis deze ontwikkeld. De Monitoringstool is een gratis applicatie die de Life Cycle Analyses (LCA) van de betonindustrie volgt. Het is een belangrijk instrument voor de overheid om het milieubeleid vorm te geven; voor de wetenschap om het milieubeleid te onderbouwen en voor het bedrijfsleven om het milieubeleid uit te voeren.
De levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de milieueffecten te berekenen van een dienst, levering, werk of geheel contract, verdeeld over bepaalde levensfasen. Het resultaat van een LCA-berekening is een milieuprofiel. Bij LCA zijn vijf fases te onderscheiden. 1. Productiefase 2. Bouwfase 3. Gebruiksfase 4. Sloop- en verwerkingsfase 5. Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling. De resultaten van de Monitoringstool hebben betrekking op fase 1 (A1 t/m A3). Export naar andere landen is niet meegenomen. Betonfabrikanten hebben slechts in beperkte mate invloed op de CO2-emissie van een product nadat het de fabriek heeft verlaten. De fasen van transport, installatie, gebruik en einde levensduur variƫren en zijn afhankelijk van de invloed van de belanghebbenden.
Betekenis status first-review, data binnen bedrijf gecontroleerd. Status second-review: is CSC-deelnemer en gecontroleerd door een Certificerende Instelling. Status final: CSC-deelnemers en door Certificerende Instelling definitief goedgekeurd en kan d.m.v. een steekproef van accountant worden gecontroleerd.